Baza wiedzy

co to jest komis na studiach

Wybrany temat: co to jest komis na studiach

Komis na studiach – co to jest i jak działa?

Komis na studiach to jednostka organizacyjna uczelni, która zajmuje się prowadzeniem procesu egzaminacyjnego oraz przyznawaniem studentom ocen końcowych w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów. Komis składa się z co najmniej trzech osób, z których jedna pełni funkcję przewodniczącego, a pozostałe są członkami.

Komis na studiach ma wiele zadań i obowiązków, m.in.:
– organizuje egzaminy końcowe oraz egzaminy poprawkowe,
– ocenia prace i testy studentów,
– na podstawie uzyskanych wyników przyznaje oceny końcowe,
– rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawie odwołań studentów od oceny lub wyniku egzaminu,
– prowadzi rejestr wyników egzaminacyjnych i sporządza protokoły z posiedzeń.

W przypadku egzaminu końcowego prowadzonego przez komis na studiach, studenci najczęściej zdają pisemny test lub wykonują pracę pisemną. W zależności od przedmiotu i uczelni egzamin może też obejmować elementy ustne lub praktyczne, np. obronę pracy dyplomowej czy egzamin kliniczny.

Wiele uczelni umożliwia studentom składanie wniosków o ponowne przeliczenie punktów lub powtórzenie egzaminu. W takiej sytuacji komis na studiach ponownie przeprowadza egzamin lub przelicza punkty, a następnie podejmuje decyzję w sprawie oceny.

Komis na studiach działa na zasadzie niezawodności i obiektywizmu. Jego członkowie mają za zadanie zapewnić uczciwe i jednoznaczne oceny studentom, dlatego nie powinni być związani z danym przedmiotem ani związani z studentami w inny sposób.

Podsumowując, komis na studiach to jednostka organizacyjna uczelni, która odpowiada za przeprowadzenie egzaminów końcowych i przyznawanie ocen końcowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z egzaminami lub ocenami, warto zwrócić się do komisji na studiach lub do dziekanatu swojego wydziału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *