Prasówki

Czym jest sourcing i jakie korzyści przynosi firmie?

Czym jest sourcing i jakie korzyści przynosi firmie?

W dobie panującej pandemii Covid-19 firmy na całym świecie stanęły wobec zupełnie nowych wyzwań.
Nagłe załamanie sprzedaży w wielu branżach sprawiło, że wiele przedsiębiorstw stanęło albo w obliczu bankructwa, albo bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wychodzenie z kryzysu może zająć im miesiące.

Dużą rolę w tym procesie mogą odegrać odpowiednio wdrożone strategie w tym tytułowy sourcing.
Czym jest ów sourcing, jakie ma zalety i cele? O tym wszystkim piszemy poniżej.

Czym jest sourcing?

Odnosząc się do definicji tego pojęcia – sourcing to kompleksowa strategia firmy dokładnie określająca do kogo należy obsługa poszczególnych procesów biznesowych. Takie podejście przekłada się na rozwój firmy, jej konkurencyjność, postrzeganie wśród pracowników oraz innych firm. Wpływa również na wartość księgową przedsiębiorstwa. Proces sourcingu składa się z kilku etapów. Przyjrzyjmy im się bliżej.

1. Powstanie zespołu ekspertów z różnych działów w firmie, którego zadaniem jest stworzenie karty projektu określające jakie cele należy realizować.

2. Zdobycie niezbędnych do analizy danych na temat funkcjonowania firmy, jej sprzedaży, otoczenia biznesowego, silnych i słabych stron.

3. Analiza zdobytych danych w celu stworzenia procesów, które pomogą w podejmowaniu lepszych decyzji w przyszłości.

4. Analiza i negocjacje posiadanych umów, kontraktów z partnerami.

Główne cele sourcingu

Jak każda strategia wdrażana w przedsiębiorstwie również sourcing ma swój cel. W tym przypadku możemy mówić o kilku zagadnieniach.

– obniżenie kosztów funkcjonowania firmy,
– zwiększenie wydajności z posiadanych zasobów,
– zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry,
– wynajęcie pracowników w obszarach, które nie wymagają stałego zatrudnienia,
– poszerzenie asortymentu świadczonych usług lub sprzedawanych produktów,
– wejście na nowe rynki lub wycofanie się z rynków mało rentownych,
– pozyskanie nowych dostawców towarów i/lub wynegocjowanie lepszych cen,
– podniesienie jakości świadczonych usług,
– polepszenie wizerunku firmy, co bezpośrednio przekłada się na jej wartość.

Korzyści, jakie daje sourcing

Działania podjęte dziś pozwolą wielu firmom dostrzec nowe możliwości i uniknąć dotychczasowych błędów.
Paradoksalnie to właśnie kryzys wymusza na przedsiębiorstwach konieczność skorzystania z nowych strategii, które obnażają ich dotychczasowe braki. Sourcing sprawdzi się przy okazji wdrażania programów naprawczych i pozwoli znaleźć nowe drogi rozwoju. Czasem będzie to poszukiwanie nowych rynków zbytu, czasem zmiana modelu biznesowego lub zwolnienie części pracowników. Za każdym razem jednak jego wdrożenie powinno przełożyć się na polepszenie kondycji przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *