Baza wiedzy

dlaczego baryka oddał złoto ojca rewolucjonistom

Wybrany temat: dlaczego baryka oddał złoto ojca rewolucjonistom

Chłop Baryka, bohater powieści Stefana Żeromskiego, był postacią bardzo skomplikowaną. W czasie rewolucji, kiedy działy się na ziemi polskiej dramatyczne wydarzenia, zdecydował się oddać rewolucjonistom złoto, które było dziedzictwem po jego ojcu. Dlaczego tak zrobił?

Przede wszystkim, Baryka był człowiekiem, który troszczył się o swoją ojczyznę. Miał świadomość, że sytuacja w kraju jest bardzo trudna i że ludzie walczą o wolność. Wiedział także, że pieniądze, które posiada, nie są ważniejsze od tego, co dzieje się wokół niego. Dlatego postanowił pomóc rewolucjonistom w jak największym stopniu.

Drugim powodem, dla którego Baryka oddał złoto, było jego poczucie sprawiedliwości. Wiedział, że pieniądze, które posiada, pochodzą z pracy jego ojca, który był ciężko pracującym chłopem. Uważał, że nie jest właściwe trzymać je dla siebie, szczególnie w czasie, kiedy potrzebne są na walkę o wolność.

Trzecim powodem była chęć zemsty na bogatych właścicielach ziemskich, którzy krzywdzili i wykorzystywali chłopów. Baryka wiedział, że oddając złoto rewolucjonistom, pomaga w walce z tymi ludźmi, którzy byli głównymi przeciwnikami chłopów.

Ostatecznie, decyzja Baryki była decyzją moralną. Wiedział, że musi zrobić coś dobrego dla innych, nawet jeśli oznacza to poświęcenie czegoś, co dla niego miało wartość. Dlatego też zdecydował się oddać złoto rewolucjonistom, co stało się dla niego symbolem walki o wolność i sprawiedliwość.

Podsumowując, Baryka oddał złoto ojca rewolucjonistom z kilku powodów: dla miłości do ojczyzny, poczucia sprawiedliwości oraz chęci walki z bogatymi właścicielami ziemskimi. Jego decyzja była decyzją moralną, która stała się symbolem walki o wolność i sprawiedliwość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *