Prasówki

Faktoring – co to takiego? Kiedy warto z…

Zachowanie płynności finansowej jest kluczowe dla firmy. Jedną z pomocnych opcji jest faktoring. Nie jest on jeszcze bardzo popularny nad Wisłą, jednak w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to również dodatkowe usługi takie jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, czy przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Jakie jeszcze zalety mają usługi faktoringowe? Co oferują firmy faktoringowe? Czytaj dalej!

 

  1. Czym jest faktoring? Na czym polegają usługi faktoringu?
  2. Strony i przedmiot faktoringu
  3. Zalety faktoringu
  4. Jaki wybrać faktoring?
  5. Faktoring niepełny i inne rodzaje faktoringu
  6. Jak działa cichy faktoring?

Na usługę faktoringu decyduje się coraz więcej przedsiębiorców.

Czym jest faktoring? Na czym polegają usługi faktoringu?

Na czym polega usługa faktoringu? Faktoring to usługa finansowa dla przedsiębiorców, która ma celu pomoc w zachowaniu płynności finansowej firmy. Faktoring jest rodzajem działalności finansowej, która dotyczy wykupu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy przez faktora (wyspecjalizowane instytucje, np. spółkę z udziałem banku albo samego banku). Do wykupu dochodzi na drodze cesji globalnej, co sprawia, że przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za wykonanie usługi przed terminem płatności faktury. Pozwala to zwiększać płynność finansową firmy.
Faktoring bywa kojarzony wyłącznie ze sprzedażą wierzytelności (cesją), tymczasem łączy on w sobie cechy różnego rodzaju umów i ich elementów, tj. cesji wierzytelności, umowy zlecenia czy dyskonta. Ocena zdolności kredytowej ma mniejsze znaczenie, a dużo bardziej istotna jest faktorowalność tj. czy występują okoliczności, które mogą skutkować trudnościami w egzekwowaniu należności.
Mimo że w praktyce w faktoringu biorą udział de facto trzy podmioty, tj. faktor, faktorant (przedsiębiorca sprzedający towar) oraz odbiorca towarów (kontrahent), umowa faktoringowa ma charakter dwustronny. Stronami umowy faktoringu są: faktor oraz faktorant.

Strony i przedmiot faktoringu

Ściąganie należności od kontrahentów przedsiębiorcy spoczywa na barkach faktora. Przedsiębiorca otrzymuje od faktora kwotę, która jest pomniejszona o wynagrodzenie dla firmy faktoringowej. Podpisanie umowy faktoringu ma zatem zabezpieczać firmę przed utratą płynności finansowej – w szybki i sprawny sposób zapewnia dostęp do wymaganych należności za dokonane wcześniej transakcje.

W trakcie tej operacji handlowej uczestniczą 3 kluczowe podmioty:

  • Faktorant, czyli przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringu;
  • Faktor, czyli wyspecjalizowana firma faktoringowa, która wykupuje wierzytelności przysługujące przedsiębiorcy na mocy tytułu sprzedaży (np. usług, towarów albo produktów);
  • Dłużnik, czyli odbiorca zobowiązany do uregulowania należności wynikających z faktury albo umowy współpracy za zrealizowane usługi lub kupione towary.

Zalety faktoringu

Faktoring to korzyści dla firmy. Jego podstawową i oczywistą zaletą jest możliwość wniesienia gotówki do przedsiębiorstwa bez konieczności jego zadłużania. W zależności od sytuacji faktoring może być zarówno narzędziem do wyregulowania zachwianej równowagi finansowej w chwilach, kiedy brakuje pieniędzy „w kasie”, z drugiej strony może być najszybszą oraz najskuteczniejszą drogą do pozyskania kapitału inwestycyjnego, kiedy biznes idzie dobrze.

Jaki wybrać faktoring?

To na jaki rodzaj faktoringu się zdecydować będzie uzależnione od potrzeb klienta, który będzie miał zamiar z usługi skorzystać. Zasada jest zawsze prosta i chodzi tutaj o możliwość uzyskania płynności finansowej. Z kolei dokładne uwarunkowania, w ramach których faktoring funkcjonuje, będą miały również wpływ na podejmowaną decyzję, dlatego warto mieć to na uwadze i zastanowić się, czy firma chce uniknąć ryzyka, w którym faktura nie będzie zapłacona, czy woli wybrać jawną, czy ukrytą formę, aby nie stracić swojej wiarygodności. Warto pamiętać też o charakterze działalności i jej zakresie terytorialnym, który także będzie miał wpływ na to, jaki faktoring dla danej firmy będzie właściwy.

Faktoring niepełny i inne rodzaje faktoringu

Posiadanie własnej firmy wiąże się z niezależnością, większym zyskiem i działaniem na własny rachunek. Z drugiej strony osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, są obarczone ryzykiem utracenia płynności finansowej, co jest zauważalne zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego w szerokiej ofercie (sprawdź tutaj: efaktor.com.pl) zawierającej produkty faktoringowe są obecne rozwiązania, które dopasowano do obecnych celów firmy i jej potrzeb.

Wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu ze względu na wypłacalność dłużnika. Pierwszy z nich to faktoring pełny. Instytucja zewnętrzna wykupuje od przedsiębiorcy daną wierzytelność, i całkowicie przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika. Wobec tego wierzytelność nie powróci do faktoranta nawet w sytuacji, kiedy dłużnik nagle okaże się niewypłacalny. Jest to zdecydowanie najdroższy rodzaj faktoringu.

Drugi rodzaj to niepełny faktoring (faktoring z regresem), polegający na tym, że faktor odkupuje od faktoranta wyłącznie wierzytelność handlową (bez ryzyka niewypłacalności dłużnika). W praktyce będzie to oznaczać, że w momencie nieuregulowania płatności przez dłużnika, dług powraca do przedsiębiorcy.

Trzeci rodzaj to faktoring mieszany. Faktor dokonuje wykupu wierzytelność łącznie z ryzykiem niewypłacalności dłużnika, jednak tylko do określonej wysokości. Jeśli zatem dłużnik nie dokona spłacenia należności, wtedy podmiot zewnętrzny dokonuje spłaty długu do kwoty, która jest wyznaczona w umowie.

Jak działa cichy faktoring?

Opcja ta pozwala nam opłacić faktury bez wyjawiania tego faktu kontrahentom. Sprawia to, że przedsiębiorstwa mogą korzystać z finansowania w przypadku wystąpienia kryzysowych sytuacji bez utraty wizerunku. Działanie faktoringu cichego jest nie tylko przejrzyste, ale też niezwykle proste. Firma finansowa specjalizująca się w oferowaniu profilowanej, sprecyzowanej pomocy finansowej dla przedsiębiorstw o różnej wielkości oferuje pożyczenie środków finansowych, które będą przeznaczone na opłacenie każdego pilnego zobowiązania wobec jednego kontrahenta lub większej grupy kontrahentów.

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury. Faktoring jest usługą finansową, która przeznaczona jest dla firm prowadzących sprzedaż towarów i usług innym firmom lub instytucjom w kredycie kupieckim, czyli z odroczonym terminem płatności. Przedsiębiorstwo wystawiające faktury może uzyskać duże korzyści ze stosowania faktoringu. Chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed niewypłacalnością kontrahentów? Chcesz oferować dłuższe terminy płatności i zachowywać wizerunek rzetelnego partnera w biznesie? Postaw na faktoring!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *