Instrukcje

Instrukcja obsługi konsoli PlayStation 4 CUH-1116A 500 GB

Instrukcja obsługi konsoli PlayStation 4 CUH-1116A 500 GB

Witaj w instrukcji obsługi Konsoli PlayStation 4 CUH-1116A 500 GB. W tej instrukcji znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z konsoli, od podstawowych funkcji po bardziej zaawansowane opcje. Instrukcja ta została stworzona, aby pomóc Ci czerpać jak najwięcej radości z korzystania z Twojej nowej konsoli PlayStation 4. Przed rozpoczęciem korzystania z konsoli, zalecamy przeczytanie instrukcji obsługi w całości.

 

Instrukcja obsługi konsoli PlayStation 4 CUH-1116A 500 GB

 1. Włączanie konsoli: Aby włączyć konsolę, naciśnij przycisk zasilania na froncie urządzenia. Po chwili na ekranie pojawi się logo PlayStation.
 2. Poruszanie się po menu: Aby przeglądać pozycje w menu, skorzystaj z padu do gier, kierując strzałkami w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Aby wybrać pozycję, naciśnij przycisk „X”.
 3. Instalowanie gier: Aby zainstalować grę, umieść płytę z grą w napędzie optycznym konsoli, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Alternatywnie, możesz również pobrać grę z PlayStation Store, korzystając z połączenia internetowego konsoli.
 4. Gracie: Aby rozpocząć granie, przejdź do zakładki „Gry” w menu głównym i wybierz grę, którą chcesz rozpocząć.
 5. Funkcje sieciowe: Aby skorzystać z funkcji sieciowych konsoli, takich jak gry online, streaming filmów i muzyki, oraz dostęp do różnorodnych aplikacji i usług, połącz swoją konsolę z internetem za pomocą kabla Ethernet lub połączenia bezprzewodowego.
 6. Ustawienia: Aby dostosować ustawienia konsoli do swoich potrzeb, przejdź do zakładki „Ustawienia” w menu głównym i skorzystaj z opcji dostępnych tam.
 7. Włączanie trybu czuwania: Aby przełączyć konsolę w tryb czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na froncie urządzenia. W takim trybie konsola będzie nadal w stanie wykonywać niektóre operacje, takie jak pobieranie aktualizacji, ale zużywa mniej energii.
 8. Podłączenie konsoli: Przed rozpoczęciem korzystania z konsoli, należy ją podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI. Należy również podłączyć konsolę do gniazdka elektrycznego za pomocą załączonego zasilacza.
 9. Uruchomienie konsoli: Aby uruchomić konsolę, należy wcisnąć przycisk zasilania na froncie konsoli. Po kilku sekundach powinna pojawić się na ekranie logo PlayStation.
 10. Konfiguracja konsoli: Po pierwszym uruchomieniu konsoli, zostanie wyświetlona kreator konfiguracji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować język, datę i godzinę, połączenie internetowe i inne ustawienia.
 11. Zalogowanie się na konto: Aby korzystać z wszystkich funkcji konsoli, należy zalogować się na swoje konto PlayStation Network. Jeśli nie posiadasz konta, możesz je założyć za pomocą opcji „Rejestracja” w menu głównym.\
 12. Gry i aplikacje: Aby uruchomić grę lub aplikację, należy przejść do menu głównego i wybrać odpowiednią ikonę. Gry i aplikacje można również pobierać z PlayStation Store za pośrednictwem połączenia internetowego.
 13. Sterowanie: Do sterowania konsolą należy używać dołączonego pada Dualshock 4. Aby przejrzeć dostępne opcje i skróty, należy przytrzymać przycisk „PS” na padzie.
 14. Tryb awaryjny: W razie problemów z konsolą, można przejść do trybu awaryjnego, który pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych lub naprawienie oprogramowania. Aby wejść do trybu awaryjnego, należy przytrzymać przycisk zasilania na konsoli.
 15. Konserwacja i czyszczenie
 • Przed czyszczeniem konsoli, należy ją wyłączyć i odłączyć od prądu.
 • Nie używaj silnych detergentów ani rozpuszczalników do czyszczenia konsoli. Możesz użyć miękkiej, suchych ściereczki lub szmatki do czyszczenia powierzchni konsoli.
 • Aby oczyścić konsolę z kurzu, możesz użyć sprężonego powietrza.
 • Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych konsoli, ponieważ może to uszkodzić ją wewnątrz.
 • Aby utrzymać dobry stan konsoli, należy ją przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
 • Nie pozostawiaj konsoli w samochodzie lub innym miejscu, gdzie temperatura może się znacznie zmieniać

   16.  Ustawienia i opcje

 • Aby dostosować ustawienia konsoli, przejdź do menu „Ustawienia” i wybierz odpowiednią opcję.
 • Aby zmienić język interfejsu, przejdź do „Ustawienia” > „Język i region” i wybierz odpowiedni język.
 • Aby zarządzać swoim kontem PlayStation Network, przejdź do „Ustawienia” > „Konto” i wybierz odpowiednią opcję.
 • Aby zarządzać ustawieniami dźwięku i obrazu, przejdź do „Ustawienia” > „Dźwięk i obraz” i wybierz odpowiednią opcję.
 • Aby zarządzać ustawieniami rodzicielskimi, przejdź do „Ustawienia” > „Kontrola rodzicielska” i wybierz odpowiednią opcję

   17. Używanie kontrolera

 • Aby używać kontrolera, należy go podłączyć do konsoli za pomocą kabla USB.

 

 1. Aby skorzystać z usług sieciowych, takich jak PlayStation Plus, należy zalogować się na swoje konto PlayStation Network. Aby założyć konto, przejdź do ustawień sieciowych i wybierz opcję „Rejestracja” lub „Zaloguj się”.
 2. Aby przeglądać i pobierać gry, aplikacje i inne treści, przejdź do sklepu PlayStation Store z poziomu głównego menu.
 3. Aby przesyłać zdjęcia, filmy i inne pliki między konsolą a komputerem lub innym urządzeniem, skorzystaj z aplikacji „Media Go” lub innego oprogramowania do przesyłania plików.
 4. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak dostęp do gier online, przeglądanie filmów i muzyki oraz korzystanie z aplikacji, należy zakupić subskrypcję PlayStation Plus.
 5. Aby skorzystać z funkcji zdalnego zarządzania, takiej jak zdalne pobieranie gier i aktualizacji oraz zdalne uruchamianie gier, skorzystaj z aplikacji „PlayStation App” dostępnej na smartfony i tablety.
 6. Pamiętaj, aby regularnie aktualizować oprogramowanie systemu, aby zapewnić najlepsze działanie konsoli i dostępność najnowszych funkcji.
 7. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z konsoli, przeczytaj instrukcję obsługi lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *