Baza wiedzy

kto może być członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Wybrany temat: kto może być członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych jest ważnym organem, który działa na rzecz zapobiegania i zwalczania społecznej patologii związanej z alkoholizmem. W skład takiej komisji mogą wchodzić różne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do efektywnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Kto może być członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych? Na początek warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i chorobom alkoholowym z 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) w skład takiej komisji powinny wchodzić osoby, które wyróżniają się profesjonalnym podejściem do tematu alkoholizmu i mają wiedzę na temat funkcjonowania systemu pomocy w tym zakresie.

W praktyce oznacza to, że do komisji mogą być powoływani przedstawiciele różnych zawodów i instytucji, takich jak:

– pracownicy socjalni
– psycholodzy i terapeuci uzależnień
– lekarze, w tym psychiatrzy
– przedstawiciele policji i straży miejskiej
– radni miasta lub gminy
– nauczyciele, w tym pedagodzy szkolni
– przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i innych uzależnień.

Ostatecznie skład komisji zależy jednak od decyzji władz gminy, które mają prawo samodzielnie decydować o tym, kto zostanie powołany do pracy w komisji.

Warto zaznaczyć, że członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych powinni wyróżniać się nie tylko wiedzą i doświadczeniem z zakresu alkoholizmu, ale także mieć umiejętności interpersonalne i umiejętność pracy w grupie. Skuteczna praca komisji wymaga bowiem współpracy i koordynacji działań pomiędzy różnymi osobami, instytucjami i organizacjami.

Podsumowując, skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych powinien być zróżnicowany i obejmować przedstawicieli różnych zawodów i instytucji. Wszyscy członkowie powinni wyróżniać się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami interpersonalnymi, które pozwolą im na skuteczną pracę na rzecz zwalczania alkoholizmu i innych patologii społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *