Tag: DEDRA ded7950

Instrukcje

Instrukcja obsługi Szlifierki kątowej DEDRA ded7950

Instrukcja obsługi szlifierki kątowej DEDRA ded7950: Przed uruchomieniem szlifierki upewnij się, że jest ona prawidłowo podłączona do zasilania i że jest właciwie zamocowana do podpórki. Ustaw odpowiednie obroty dla danego zastosowania, korzystając z pokrętła na rączce. Uchwyt szlifierki powinien być stabilnie trzymany w rękach, aby uniknąć niekontrolowanego ruchu. Po uruchomieniu szlifierki, stopniowo zwiększaj obroty, aby[...]
Read more